ریموند چاندران

آگاهي چيست؟/ مرزهای شناور ذهنخانواده ۱۲ انگشتی برزیل عجایب جالب جهانی عکس قهوه داغ

همشهری آنلاین ترجمه دکتر نرگس فتحعلیان یکی از مشکلات برجسته در حوزه فلسفه ذهن، چگونگی خانواده ۱۲ انگشتی برزیل عجایب جالب جهانی عکس مطلب مربوط به سایت کدر می باشد خانواده ۱۲

با ما تماس بگیرید